Back

第八屆亞洲當藝術展

Home

第八屆亞洲當藝術展

亞洲當代藝術 擋不住的火爆熱度
吳廣慈

香港第八亞洲當代藝術展,於2016年3月24至27日在香港港麗五星級酒店舉行,此時適香港藝術節,藝術展會展出來自全球超過3,000件獨特的藝術品,參展的84間畫廊來自15個國家及地區,包括香港、中國、台灣、日本、韓國、新加坡、泰國、越南、菲律賓、澳門、澳洲、英國、意大利、法國、德國、美國。亞洲當代藝術展總監Mark Saunderson表示:「來到第八屆,這是亞洲當代藝術展的一個里程碑。每一屆展覽的成功都為下一屆帶來重要的基礎,我們對本地藝術收藏家及那些專程來香港參與香港藝術週的海外藝術買家的藝術口味瞭如指掌,經過一年的籌備,相信本次展出的原著繪畫、限量作品、雕塑、攝影作品系列將會是歷代最優秀,而在我們稱之為藝術空間的酒店房間展出作品,能呈現藝術品擺放在家中或辦公室的形態,實在有別一般畫廊及展覽參觀的體驗。」

_Renaissance Man Standing as Mr. Advantageous_ by Dean Reilly, The Gallery Eumundi, Australia, Room 4310.jpg

_Modernity. Classically She Sees_ by Dean Reilly, The Gallery Eumundi, Australia, Room 4310.jpg

_Waterhole_ by Sarrita King, Ngarru Gallery, Australia, Room 4205.jpg

_My Country's Story_ by Tarisse & Sarrita King, Ngarru Gallery, Australia, Room 4205.jpg

_Gregarious Foreign Plants_ by Takahide Komatsu, Fabrik Gallery, Hong Kong, Room 4026.jpg

_Dancing Foreign Butterflies_ by Takahide Komatsu, Fabrik Gallery, Hong Kong, Room 4026.jpg

_Carp - Daces_ by Takahide Komatsu, Fabrik Gallery, Hong Kong, Room 4026.jpg

_Hanekago 1_ by Takahide Komatsu, Fabrik Gallery, Hong Kong, Room 4026.jpg

_Hanekago 2_ by Takahide Komatsu, Fabrik Gallery, Hong Kong, Room 4026.jpg

_Inner Discovery_ by Mario Gomez, Mishin Fine Art, USA, Room 4212.jpg

_Longing for Return_ by Mario Gomez, Mishin Fine Art, USA, Room 4212.jpg

_Consensus_ by Han Yajuan ÚƒôÕ®¡Õ¿ƒ, Macey And Sons Auctioneers And Valuers Ltd, Hong Kong, Room 4226.jpg

_Swimming µ¦¦_ by Zhang Hua þ½áÕìÄ, Nancy's Gallery ÕìùÕ©îÞ릵£»þö+Õ+è, China, Room 4309.jpg

  • 分享到 Facebook
  • 分享到 新浪微博
  • 分享到 騰訊微博
  • 分享到 Google+